top of page

ESBART A L'ESCOLA

Es tracta d’una proposta dirigida a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys i, també, a joves d’entre 12 i 18 anys, que pretén fer gaudir l’alumnat amb una activitat tal com la dansa i l’expressió corporal.

La motivació de realitzar aquest projecte sorgeix de la idea d’apostar per l’educació artística de forma inclusiva per lluitar contra la discriminació econòmica, a més de fomentar hàbits positius de postura, comportament, cooperació i companyonia, gràcies al treball en grup.

Qui som?

El projecte sorgeix de la inquietud d’alguns dansaires de l’Esbart Arrels de Lleida que es dediquen al món de l’educació i veuen que existeix algun tipus de mancança i falta d’informació en aquest tipus d’activitats a la majoria de la població de la nostra ciutat.

L’equip de monitors que imparteixen el curs són, doncs, membres de l’Esbart que compten amb anys d’experiència en el món de la dansa i del monitoratge. Tots i cadascun d’ells tenen una àmplia aptitud i facilitat per connectar amb els nens i les nenes de diferents edats.

Objectiu

L’objectiu principal és poder fer que ens nens sentin el plaer del moviment a través de la dansa catalana. Això possibilitarà, d’una banda, una millor coneixença del seu propi cos i de les possibilitats expressives d’aquest, alhora que crearà un vincle de confiança entre els alumnes.


Objectius específics:


• Oferir una activitat escolar o extraescolar que pugui aportar una altra perspectiva de futur als infants que la   cursin.
•   Aportar hàbits que puguin implementar-se en l’educació formal dels nens/es.
• Intentar crear una xarxa coordinada i coherent entre el sistema educatiu formal i les activitats extraescolar artístiques, que sigui una base de recolzament entre els dos nivells educatius.
• Contribuir i ajudar a què els nens i nenes adquireixin un alt nivell d’autoestima que els dotarà d’autonomia en diferents àmbits de la vida.
• Generar un sentiment de pertinença a una cultura i a unes arrels de la nostra ciutat, alhora que fomentem el grup d’amistat i el treball en equip.

Metodologia

La metodologia amb la qual treballem és a partir dels jocs, de la música moderna i de les danses de caire tradicional català, de nova creació i contemporani. A més, ho duem a terme dins d’un ambient dinàmic (tot adaptant-nos als corrents musicals actuals) treballant a partir de la complexitat i del vincle de confiança amb el grup classe, que permeti detectar les necessitats individuals i col·lectives dels alumnes.

Oferta d'activitats

L’esbart Arrels de Lleida oferim activitats en el centre educatiu (horari escolar o extraescolar), que té una durada d’un curs. També hi trobem tallers amb una durada que oscil·la entre 1 i  3 dies.

(*) S’accepten tot tipus de propostes que es puguin adaptar a les necessitats del centre. Només cal que ens feu una proposta i l’estudiarem per veure si és possible adaptar el nostre projecte.


ACTIVITATS ESCOLARS O EXTRAESCOLARS
Segons l’etapa en la qual es desenvolupa l’activitat, es realitzen diferents tasques:


 


Es tracta de poder muntar alguna dansa per a la celebració de  festes internes de l’escola. En aquest cas, es tractaria de danses més tradicionals (inclou dansa, sardanes i bastons).
 

Tallers

Preu de l'activitat

Per a les activitats i tallers en horari escolar es requereix un mínim de 20 alumnes. Per a les activitats extraescolars es requereix un mínim de 8 alumnes.

(*)S’accepten tot tipus de propostes que es puguin adaptar a les necessitats del centre. Només cal que ens feu una proposta i l’estudiarem per veure si és possible adaptar el nostre projecte.

 

El preu per hora de les activitats i tallers en horari escolar és d’1€ per alumne.

El preu per hora de les activitats i tallers en horari extraescolar és de 20€ per grup (màxim 20 persones).

Inscripció i Contacte

Per contactar amb nosaltres, podeu fer-ho a través del correu electrònic: arrelsdelleida@gmail.com o el telèfon mòbil 660119319 (Xavier). També ens trobareu a les diferents xarxes socials: instagram, facebook, twitter i a la nostra pàgina web: www.esbartarrelsdelleida.cat

bottom of page